pondělí 6. srpna 2012

the best week

dneska bych vám chtěla napsat o minulém týdnu, který bych momentálně hodnotila jako nejpovedenější ze všech, co jsem tu zažila. Můj týden byl velice rozmanitý :)


v pondělí jsem se doslova flákala :) doháněla jsem různé věci na internetu, odpočívala, rozčilovala se nad prázdnou ledničkou, kterou mi tady rodinka nechala a večer mi přišly na návštěvu holky - Anni a Ina, spolu jsme si z toho, co jsme tu našly, uvařily večeři, koukly na film a měly super večer :)

on Monday I was really lazy :) I was catching up with some things on the internet that I hadn't had time to do before and I was relaxing. In the evening girls - Anni and Ina came so we made a dinner from what we found in the kitchen, watched a movie and had a nice evening :)v úterý jsem se vydala do Chelmsfordu. Bylo super tam zase být. Byl to zajímavý pocit. Takový vlastně normální, až to bylo nenormální. Vracela jsem se na místo, které bylo 3 měsíce mým bydlištěm, a které jsem si oblíbila. Kam jsem se po roce a půl na dva týdny vrátila. A teď opět po roce a půl na den. Setkání s mými přáteli Joan a Michaelem, kterým už pomalu táhne na osmdesát, bylo moc povzbuzující a nerada jsem se s nimi loučila. Mám pozvání se tam vrátit, které bych ráda využila. Ale ještě uvidím :)

on Tuesday I went to Chelmford. It was great to be there again. It was quite an interesting feeling. Well, I felt quite normal so it was strange. I was coming back to the place where I lived for 3 months and where I liked it. I came back again last year for two weeks and now again but just for one day. Seeing my old friends Joan and Michael who are in their late 70's was very encouraging and nice. I was quite sad to say goodbye to them again. I have an invitation to come back again and I would like to. But I will see :)

ve středu jsem vyspávala a pak jsem se s Anni šla podívat do Brent Lodge Park. Bohužel jsme ale to správné místo nakonec nenašly, došly jsme jen do jedné části toho parku, která je nazvaná Bitter's field. Takže prostě pole-louka. Prostě pole v Londýně. No, představte si to :D tak jsme tam chvilku poseděly a pak zamířily k Ině domů, kde jsme strávily část večera. Ona hlídala a balila se, protože ve čtvrtek letěla do Německa a v zápětí na Mallorku :) Anni ve čtvrtek zase letěla do Sardínie :) taky jsem Inu fotila na nějakou přihlášku, tak snad se fotky povedly :)

on Wednesday I slept as long as I could and I went with Anni to the Brent Lodge Park. Unfortunately we didn't really find it in the end. We went to one part of that park called Bitter's field. So it was just a field. A field in London, interesting... :D so we just sat there for a while and then went to Ina's house where we spent the evening. She was babysitting and packing because she was leaving on Thursday for Germany and then Mallorca :) and Anni was leaving also on Thursday for Sardinia :) so I took some pictures for Ina for her application so I hope the pictures were good :)


ve čtvrtek jsem se opět flákala a měla jsem chuť nic nedělat, ale přišlo mi, že bych neměla být celý den doma, takže když se jedna španělská aupair na facebooku ptala po někom, kdo by se sešel, napsala jsem ji. A bylo to fajn. Večer jsem ještě pekla brownies pro rodinku na uvítanou. Nakonec to nebyly úplně brownies, protože tu nebyl dostatek kakaa, tak jsem tam ale aspoň dala trochu oříšků a mandlí. A navíc to bylo poprve, co jsem pekla brownies s váhama a odměrkama a všechno jsem si to vážila a měřila :D

on Thursday I was lazy again and didn't want to do anything but I felt that I shouldn't be the whole day at home so when one spanish aupair asked on facebook whether anybody fancied to go out I wrote her. It was nice. In the evening I baked brownied for my family as a welcome back gift. In the end it wasn't as my usual brownies as I didn't have enough of cocoa so I added some wallnuts and almonds. And it was also the first time I baked brownies with scales and measuring jug and I measured and weighed everything :D

v pátek jsem vyčkávala rodinku ;) a dočkala jsem se... (víkend bude v dalším článku... je to nějak dlouhé)

on Friday and was just waiting for the family to come... (weekend will be in the next post because it's getting quite long)

2 komentáře:

Thank you for your lovely comments!! If you have any questions, send me an email on travelwithgeorgie@gmail.com :)