Chcete podpořit Peru? // Do you want to support Peruvian mission?

Dlouho jsem se od návratu neozvala. Škola a vše s tím spojené se na mě navalilo, a tak se v tom snažím nějak zorganizovat. Na Peru vzpomínám hodně, dneska jsem si docela stýskala. Ale život jde dál, a já věřím, že se tam vrátím, snad i na delší dobu.

Chystám se tu s vámi ještě poděli o mé cestování, ale to až příště.
Stále jsem v kontaktu s Peruánci, a myslím, že se tam dějou super věci. Psali mi, že jim tam chodí víc lidí, kluci se dostali na VŠ, kam se hlásili, a plánují kupu nových akcí. Psala jsem si třeba i s klukem, co je mimo církev, ale zná se s nimi, a psal mi, jak mu to všechno přijde super, a že by taky chtěl mít takovou důvěru v Boha.

Pastor Christofer mi před měsícem psal, že mají 16 členů v církvi, a poslal mi číslo účtu v dolarech, kdyby jim někdo chtěl přispět na chod církve. Musím k tomu dodat, že tam vlastně pastoři nejsou placeni státem, mají svoje zaměstnání, a k tomu se starají o církev. K tomu teda asi od února dostávají malý příspěvek z USA pro chod církev, nákup židlí, a potřebných jiných věcí.

Účet tedy: BBVA Continental
číslo: 0011-0285-0201229775-46
na jméno: Christopher Valencia Alcántara
Takhle mi to napsal, pokud by to nebylo dostatečné, tak zjistím info, jak případně postupovat.


English:
I haven't written anything for a while since I came back home. I have been very busy with school and everything around it so I am trying to find some gaps in it to do other things. I think of Peru a lot. Today I was remembering some moments and I started missing those people a lot. But I believe that I will come back.

I still owe you something about my travelling in the ond of my stay. But that is for the next post. I exchange messages or chat with the Peruvians and I am really happy for them beacuse boys got accepted to their chosen universities to study music. Another guy, that is not a christian yet, wrote me asking me how I was and when I was coming back, and then he told me that he really likes that we can trust God with everything.

Pastor Christopher wrote me a month ago that they had 16 people attending the church. He also sent me their bank account so that anyone who would like to support them could do so. I have to add that the pastors there are not paid by the government so they have their own jobs and with that they run the church. It's not easy but it's possible. They now get some money from the Board of World Mission from the Moravian Church and that helps them to buy new chairs and things needed for the services.

So if you want to support them, here is the account.
BBVA Continental
number: 0011-0285-0201229775-46
name: Christopher Valencia Alcántara
I hope this is enough information. If you have any doubts, let me know and I will ask :)

rozdávání pozvánek na ulici // inviting people in the streets

po prvním shromáždění // after the first service

hudební skupina trénuje, bohužel ale ještě nemají své nástroje, tady jsou ve zkušebně, kde se platí asi 150 kč za hodinu zkoušení
// guys form a group of worship but unfortunately they still don't have their own instruments. Here they are practising in a room that they have to rent for 7 dollars/ hour

Druhé setkání pro děti. Stoly ještě nemají, tak musely provizorně kreslit na polystyrénu na zemi :)
// Service for kids. They still don't have tables so they had to use a polystyren and draw on the floor :)

nové místo kde se scházejí (ta žlutá část) s plákátem nad vchodem :)
// a new place where they meet with a sign above the entrance :)
velký plakát uvnitř // a big sign inside :)

Komentáře