Předsevzetí // Resolutions

Dnes, při nedělním slovu, kdy Tracy zmínil novoroční předsevzetí, jsem začala vzpomínat na loňský Silvestr. Byl super, strávila jsem ho se super lidmi, a to bylo pro mě nejdůležitější. Vím, že předešlé roky jsem byla mírně zklamaná ze vstupu do nového roku, protože jsem od toho vždy moc očekávala. Vlastně ani nevím proč. Nový rok nám dává naději nějakého nového začátku, nových možností, změny… dáváme si předsevzetí s odhodlanosti, že tentokrát to vyjde, anebo úplně rezignujeme, a říkáme, že to nemá smysl, ale stejně si v hlavě srovnáváme, co chceme změnit a dokázat. Já si svoje novoroční předsevzetí nepamatuju. Nepamatuju si ani, jestli jsem si loni nějaké vůbec dávala. Pamatuju si, že jsme Nový Rok trochu propásli, a vylezli ven až trochu později, abychom se podívali na ohňostroje, a pak jsme dál pokračovali v deskových hrách a různé zábavě. Nepřišlo mi to nijak zásadní, prostě další noc, další den.
A v té chvíli jsem neměla ani ponětí, kde tento rok budu. Nepotřebovala jsem pro to novoroční předsevzetí. To není klíčem k úspěchu. Myslím si, že mnohem důležitější je udělat rozhodnutí každé ráno. Každé ráno, když se probudíme, a i když si myslíme, že víme, jak bude ten den vypadat, tak to vlastně vůbec nevíme. Co když umřeme? Co když nás v práci povýší? Každé ráno ale můžeme udělat rozhodnutí, že uděláme ten den něco dobrého, užitečného, smysluplného, že nechceme v budoucnu litovat toho, co jsme ten den udělali. A i když se ten den může zdát extrémně nudný, každá sekunda toho dne se do nás vrývá, a formuje naši osobnost, ovlivňuje naši budoucnost.
Proto nečekejte na Nový Rok, ale udělejte to rozhodnutí teď, každé ráno, každou hodinu…


Today, when Tracy was preaching I started thinking about the last year's New Year's Eve. It was great, I spent it with some amazing people and that was the most important thing for me. I know that the previous years I was a bit disappointed by the start of the New Year, maybe because I was expecting too much of it. I don't really know why. New year gives us the hope of a new beginning, new possibilities, change... we make resolutions with the faith that this time it will work out, or we just give up saying that there is no point in making New Year's resolutions but in our heads we think about the stuff we would like to change and accomplish. I don't really remember the resolutions I made for this year. I am not sure if I made any. I just remember that we kinda lost the midnight, we went out a bit later just to watch the fireworks for a while and then we just continued playing board games, and having fun. It didn't seem that important or special. It was just another night, another day...
And at that moment I had no idea where would I be this year. I didn't need a New Year's resolution to get me here. That's not the key to the success. I think the more important thing is to make that decision every morning. Every morning, when we wake up, even if we think that we know what would the day look like, we actually have no idea. What if we die? What if we get promoted? Every day, we can make that decision that we will do something good, useful, meaningful that day. We don't want to regret that day in the future. And even if the day seems to be extremely boring, still each second is making us who we are, it is affecting our future.
So don't wait for the New Year but make that decision now, every morning, every hour...


Komentáře

  1. Protože nejdůležitéjší je TADY a TEĎ... :) ne příští rok, ne za týden, ale tenhle okamžik :)

    OdpovědětVymazat
  2. Nový rok je takové větší nakopnutí pro sebevědomí, tak proto lidi jsou na to předsevzetí :)

    OdpovědětVymazat

Okomentovat

Thank you for your lovely comments!! If you have any questions, send me an email on travelwithgeorgie@gmail.com :)