Blessed nový año 2014

Tak jsem se i já dostala k tomu, abych napsala nějaký závěr k roku 2013. Zatímco u vás už tou dobou, co to píšu, je přes 1 hodinu rok 2014, já si tu budu muset ještě cca 5 hodin počkat. Kamarád to na facebooku zmiňoval. Rok 2013 jsem měla o 6 hodin delší, a rok 2014 bude tedy velmi pravděpodobně o 6 hodin kratší. A vlastně jsem ráda, že mám ještě pár hodin navíc tohoto roku. 

So I also got to write some recap on the year 2013. While in my country, they have been in the year 2014 for over an hour at the time I am writing this, I still have to wait for about 5 hours. My friend metioned on facebook this fact - the year 2013 is this way 6 hours longer for me, and the year 2014 will most probably be 6 hours shorter. And actually I am glad that I have few more hours of this year. 


Rok 2013. Co k tomu říct? Jsem vděčná. Byl neuvěřitelný!! Do tohoto roku jsem cestovala jen po Evropě, a tento rok jsem měla šanci letět za oceán, a to dokonce dvakrát! Lítání jsem si užila víc, než dost, letišť taky, dokonce jsem se dostala až za rovník a dostala se do opačné sezóny počasí. Když jsem loni slavila silvestr se svými kamarády, neměla jsem ani ponětí, co všechno se stane tento rok. Ano, myšlenka mi v té době už v hlavě mírně klíčila, ale netušila jsem, co se z toho vyklube. Věci se stávaly postupně, ale ohlédnutím zpět všechno do sebe perfektně zapadá. Všechno dává smysl, a kdybych udělala jednu věc jinak, nebyla bych tam, kde jsem. Byly věci, které jsem plánovala jinak, které mi nevyšly, ale vždy se to obrátilo v něco dobrého, vlastně dokonce lepšího. Po dvou letech jsem opět strávila léto v ČR, a náramně jsem si to užila. Celkově jsem ale byla tento rok víc v cizině, než v ČR. Potkala jsem neuvěřitelně skvělé nové lidi, vytvořila jsem mnoho nových kamarádství, a věřím, že potrvají. Naučila jsem se kupu nových věcí. Podnikla jsem věci, které mi změnily pohled na svět a na moji budoucnost. Nechci žít pohodlný život! Chci žít naplno a sloužit Bohu a lidem. Sednou si a být v klidu je občas fajn, ale vědět, že můžu dělat něco smysluplnějšího, by ve mně nechalo prázdné místo, které bych jen tak něčím nezaplnila. 

The year 2013. What to say? I am beyond grateful. It was incredible!! Until this year I had been travelling only around Europe and this year I had the chance to cross the ocean, and twice! I enjoyed flying almost more than I would like to, and the airports even more :D I even got further than the ecuator is for us. I got the the other hemispehere. Amazing, isn't it? When I was celebrating the New Year's Eve last year, I had no idea of all that would happen this year. I already had the idea, it was growing in my head but I didn't know how would the things turn out. And the things were being revealed to me one by one and by looking back on it I can see that everything came to its place. Everything just makes sense and if I did one thing differently, I wouldn't be where I am now. There were things that I planned differently and I wanted them to be that way but although it didn't go that way, it turned out to be good or in most cases even better! After two years I spent again my summer in the CR and I enjoyed it to the last bit. But generally, this year I was more abroad than at home. I met many amazing people on my travels and created many good friendships that I believe will last. And I learned a lot. I did things that changed my view on life and my future. I don't want to live comfortable life! I want to live to the fullest and serve God and people. It's nice to sit down and be quiet and comfortable once in a while, but knowing that I can be doing something more meaningful and not doing it would create an emptiness in me that is not easy to fill. 


A tak teda ještě k roku 2013. Co se událo? V lednu jsem se snažila co nejrychleji zvládnout zkoušky, abych na začátku února mohla vyrazit na pětiměsíční erasmus do Španělska. V Burgosu jsem zjistila, že ne všude ve Španělsku je teplo, a užila jsem si pěkně dlouhou zimu. Hodně jsem si procvičila španělštinu, prožila jsem dobrodružství při hledání a měnění bytu, poznala jsem kupu fajnových lidí nejen v tamější církvi, skamarádila jsem se s Jo, která se stala jednou z mých nejlepších kamarádek, naučila jsem se vařit a pokořila jsem všechny nelehké zkoušky, které nám tamější učitelé přichystali. Na konci června jsem se vrátila domů, učastnila jsem se několika brigád na stavění školy, byla jsem vedoucí na táboře v Letařovicích, jela jsem na akci Karavaan a International Youth Festival, kde jsem se skamarádila převážně s maďary, a zároveň jsem měla možnost poznat Herrnhut a jednu paní, která mi doporučila církev v Bethlehemu, kam jsem později jela. Pokořila jsem další zkoušky na TUL, a září a říjen jsem strávila na Pace, kde jsem občas učila ve škole, občas pracovala na obchůdku, který jsme s naší církví otevřeli, užívala jsem si času s rodinou, a trávila čas doma. Na konci října jsem se sebrala a odletěla do USA do Bethlehemu v Pensylvánii. Předtím jsem ještě zvládla navštívit Jo, se kterou jsme strávily pár skvělých dnů. V Bethlehemu zažila víc, než jsem čekala. Moc jsem toho získala, a tamější lidé se mi do srdce vryli snad více, než bych chtěla. Získala jsem druhou rodinu. A tím se dostáváme k Peru. Naprosto jiný svět od toho, který jsem dosud znala. Místo plné výzev a nových věcí. Vlastně ani ještě nevím, co k tomu říct, je to úžasné místo a odvezu si odsud nespočat zážitků, a strašně mco poprvé... :) 

And just to add to the 2013. What happened? In January I was trying to do all my exams as quick as possible to be able to leave in February to Spain for a five-months long exchange studies at the University of Burgos. In Burgos I found out that not everywhere in Spain it's warm and I "enjoyed" nice long winter. I learned a lot of new spanish words, Ihad an adventure looking for and also changing a room to rent, I met many amazing people not only in the local church I attended, I met Jo who became one of my best friends, I learned to cook and I passed all the not easy exams that the teachers prepared for us. In the end of June I came back home, I participated in several volunteer workdays on building the school from my church, I was a mom of 16 kids at the summer camp in Letařovice, I participated in an event called Karavaan and International Youth Festival, where I met many new friends, especially hungarians andi also had the chance to get to know Herrnhut and an amaying woman there who told me about the church in Bethlehem, PA, where I went later. I passed some more exams at my university, and September and October I was at home, helping, teaching, designing the interior of a cafe-shop, I enjoyed spending time with family and being at home. In the end of October I left for the US for Bethlehem, Pennsylvania. Before getting to Bethlehem I got to visit Jo in her hometown not so far from Bethlehem and we spent some amazing days together. Bethlehem was much more than I expected. I gained a lot of experience and the people got into my heart probably more than I would like. I gained a new family. And now we are getting to Peru. It's a completely different world from what I am used to. A place full of new challenges and new things to learn. I am not even really sure what to write about it so far. But it's an amazing place and I will leave with so many memories, new experiences and many first times... :) 


Nevím přesně, jaký bude 2014, pravděpodobně nebudu cestovat tak moc, ale to nevylučuje, že nebude dobrý, nebo lepší. Ale těším se na něj! :) A předstevzetí si nedávám, ale dala jsem si úkol :) Chtěla bych se tu za ten měsíc skamarádit se všemi zaměstnanci restaurace :) Tak jsem na sebe zvědavá, ale už se to pomalu prolomuje. Číšnice, která se často tváří tak, že jsem měla pocit, že jí vadím, nebo že mě nesnáší, se se mnou v tento poslední den roku začala bavit, když jsem v kuchyni připravovala český bramborový salát. A nakonec se ukázalo, že je milá a přátelská. Už jsem se i skamarádila (a ne na fb) s barmanem, který mi představil celý koktejlový lístek, všechen alkohol, co tam mají, a zasvětil mě do té celé alchymie. Je to fakt zajímavý :) S jedním kuchařem jsem se bavila tenkrát, jak tak dobře tancoval. A vlastně to tenkrát prolomilo ledy i s tím barmanem. Pokladník je přátelský vždy, a pan Perez se vždy taky usmívá :) Je tu, myslím, 14 zaměstnanců. Tak mi jich ještě pár zbývá :) Jsem na sebe zvědavá :) 

I have no idea what will 2014 be like, I won't probably travel that much but that doesn't say that this year would be worse or not good. I am looking forward to this year! :) And you know that I am not giving myself any New Year's resolutions. But I gave myself a task :) The task is to make friends with all the restaurant employees this month. So I am curious how will I manage that but it's getting better now. The waitress that has always seemed to me to be hating me or just not wanting to be friends with me, started talking to actually today, when I was preparing the czech potatoe salad for dinner. And it turned out that she is actually nice and friendly. I also became friends (not on facebook) with the barkeeper, he showed me the whole cocktail list, all the alcohol they have, and he explained me all the alchemy of cocktails. It's really interesting :) And with one of the cooks I talked back then on the party when he danced so good. That als actually made me and the barkeeper friends. The paymaster is always friendly and senor Perez too. There are 14 employees, so I still have some work to do. I am quite curious how will it go :)


Komentáře

  1. Tvůj rok byl úžasný, plný nového, zajímavého a obohacujícího. :)
    A jsem zvědavá, jestli tu seznamovačku stihneš, ale určitě jo :)
    Nevím, jestli už jsem to říkala, ale přeju ti krásný nový rok!

    OdpovědětVymazat

Okomentovat

Thank you for your lovely comments!! If you have any questions, send me an email on travelwithgeorgie@gmail.com :)